Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v rozsahu:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • informace ohledně poptávaných služeb.

Tyto Osobní údaje jsou nezbytné při žádosti o poptávku, nebo jiné komunikaci se zákazníkem, a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být služba dodána.

Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování výše popsaných údajů je:

 • komunikace s klientem,
 • základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách.

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům na vyžádání.
 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud neexistuje nějaká objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví). V takovém případě dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku.

Cookies

Používáme cookies pro rychlejší a jednodušší práci s webovými stránkami. Cookies používáme pro rychlejší opětovné načtení stránky. Tato cookies nepracují s žádnými osobními údaji. Sběr cookies můžete vypnout ve Vašem prohlížeči.